Tetszik? Kattintson!

  
 
Elfelejtette a jelszót?
 
Felhasználói név
Jelszó
 
 
Részvételi feltételek   Részvételi feltételek

A könnyebb érthetőség kedvéért rövid pontokba szedtük a részletes részvételi feltételeket, és a nyereményjáték menetét.


Belépés, játékban való részvétel:
•    Minden esetben a jelentkezés menüpontra kattintva kezdheti meg a játékot. Első   lépésként kiválaszthatja, hogy hány hétre szóló és milyen típusú lottóval kíván játszani.  (Ha még nem regisztrált tag, akkor a jelentkezési lap kitöltése után ugorhat a következő lépésre.)
•    Második lépés, hogy kiválasztja, hogy az adott lottó csoporton belül milyen részesedést vásárol, azaz a majdani kifizetésnél milyen százalékban részesedik a nyereményből. Ez után nem kell mást tenni csak a - jelentkezem a játékra- gombot megnyomni. Fontos, hogy ez még csak a játékra jelentkezési szándékot jelenti.
•    Az utolsó lépés, amivel Ön ténylegesen bekerül az ötös, hatos vagy hetes esetleg kombinált lottó csoportba, hogy a megadott módon befizeti az adott játék ellenértékét. A befizetés megérkezését ellenőrizheti a  játékosainknak fenntartott ügyfélkapu nyereményszámla menüpontja alatt. Ne feledje: az egyhetes játékokra csak átutalással, készpénzfizetéssel fogadunk el befizetést és csak azok vehetnek részt, akik e-mail címmel rendelkeznek.

A játék befizetésének módjai:
•    A legkényelmesebb fizetési mód a bankkártyával történő fizetés weboldalunkon, a   játékosok ügyfélkapujában. Néhány órán belül látjuk befizetését.
•    Fizethet átutalással.
•    Készpénzzel bármelyik OTP-ben. Ne felejtse el magával vinni a Lottószerviz számlaszámát.
•    Fizethet csekken, amit az ügyfélkapuban igényelhet.
•    Számlaszámunk: OTP: 11711041-20953326

A játék menete:
•    A játék indulásakor a Lottószerviz Kft. e-mailben, vagy levélben visszaigazolja a játékosoknak:
-   a megjátszott számokat
-   a szelvényszámokat
-   mely lottózóban történt a szelvények megvétele
-   milyen időszakra szól a játék
-   hány részesedéssel vesz részt a játékos a játékban
-   melyik játékban, melyik csoportban vesz részt a játékos
•    A játékosok a számok ismeretében követhetik a húzások eredményét.
Ezt a figyelést segíti a játékosok ügyfélkapuja, ahol a számokat láthatja. Miután beírtuk a kihúzott nyerőszámokat, pirossal jelennek meg azok a számok, amelyeket kihúztak a megjátszott számok közül.
•    A megszerzett nyeremények 100 százalékban a játékosok között kerülnek elosztásra. A kifizetés a játékos által megadott számlára átutalással, vagy annak hiányában egy, a játékos által megadott postacímre, csekkel történik.
•    A játékosnak nem kell több alkalommal bejelentkeznie a játékba. Újbóli részvételi szándékát a befizetéssel jelöli. A játékosnak lehetősége van arra, hogy változtasson játékfajtát, részvételi arányt, stb.
•    Összetett, mindenre kiterjedő csoportos lottó leírásunkat a részletes leírásban talál, ha mégis kérdése merülne fel, írjon az info@lottoszerviz.hu -ra vagy hívja a +36205790071 -es számot, készségesen állunk rendelkezésére. Ez a tudatos szerencsejáték.


Részvételi feltételek

A Lottószerviz Kft. játékosokat szervez csoportba a Szerencsejáték Zrt. által megrendezett hivatalos nyereménysorsolásra, az ötös lottó, a hatoslottó, valamint a skandináv lottó játékára, továbbá variációkat készít a csoportoknak.

A Lottószerviz Kft. jogilag egyértelmű részvételi feltételeket dolgozott ki, hogy a játékos, azaz az Ön biztonságát szolgálja.

A részvételi feltételek szabályozzák a játékban való részvételt, a játékosok egymáshoz való viszonyát, az egyes játékosok és csoportok Lottószerviz Kft-hez való viszonyát, valamint a megbízottak és a játékosok/csoportok közötti viszonyt.

Az alábbi feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Hatályos Jogszabályok előírásai érvényesek. A fiatalkorúak védelmében a 18 év alatti személyek nem vehetnek részt a játékban.

A Lottószerviz Kft. az alább leírt feltételek szerint közvetíti a szerződéskötést az egyes játékközösségek tagjai között. A Lottószerviz Kft ezen kívül a következőkben részletezett szolgáltatásokat nyújtja a játékközösségek tagjai, ill. az egész játékközösség számára szerződés keretében. A részvételt és a Lottószerviz szolgáltatásait illetően kizárólag az alábbi részvételi feltételek mérvadóak.

1. Részvétel

 

Bejelentkezés a játékra

A játékos a Jelentkezés  oldalon való jelentkezésével, vagy internet hiányában a jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával jelzi részvételi szándékát a játékba. A játékosnak a lottószerviz regisztrációjában az adatokat a személyi igazolvánnyal megegyezően kell kitöltenie. Amennyiben nem egyeznek az adatok a személyi igazolványban található adatokkal a Lottószerviz Kft nem jogosult játékos részére kifizetni a nyereményt. Ez esetben a nyereményt a Lottószerviz Kft tartja meg. A jelentkezés a részvételi feltételek ismeretében és elfogadásával történik. A játékos jelentkezhet az öthetes ötös lottó, hatoslottó, skandináv lottó, az öthetes kombinált lottó  (ötös, hatos, skandináv egyben) játékára, valamint az egyhetes ötös, hatos, skandináv játékokra és az egyhetes kombinált (ötös, hatos, skandináv) játékra. A csoport létszáma és a szelvények száma a játékok leírásánál, a jelentkezésnél, valamint az ügyfélkapuban megtalálható. A jelentkezés a játék szándékot jelenti. A játékosnak csupán egy alkalommal kell bejelentkeznie a Lottószerviz Kft. adatbázisába, adatai adatbázisban kerülnek rögzítésre és mindaddig megtartják azokat, amíg a játékos írásban fel nem mondja a részvételi szándékot. Játékba akkor kerül a játékos, ha a részvételi díjat a megadott határidőre befizeti. Számlaszámunk: OTP 11711041-20953326. A részvételi díj beérkezésének határideje valamennyi játékra: a játék megkezdése előtti nap 17 óra. A játék kezdetének időpontja a főoldalunkon megtalálható. A játékos meggyőződhet arról az ügyfélkapuban (Ügyfélkapu), hogy megérkezett-e a befizetése. A játékos visszaigazolást nem kap a befizetésről.  Az egyhetes játékokra csak átutalással, készpénzfizetéssel fogadunk el befizetést és csak azok vehetnek részt, akik e-mail címmel rendelkeznek. Amennyiben a játékos nem jelzi, hogy valamilyen oknál fogva nem látja a befizetését és emiatt kimarad a játékból, a Lottószerviz reklamációt e miatt nem fogad el,  felelősség nem terheli e-miatt.

 

A játék indulása

A játék indulásakor a Lottószerviz Kft. e-mailben, vagy levélben visszaigazolja a játékosoknak:

-          a megjátszott számokat

-          a szelvényszámokat

-          mely lottózóban történt a szelvények megvétele

-          milyen időszakra szól a játék

-          hány részesedéssel vesz részt a játékos a játékban

-          melyik játékban, melyik csoportban vesz részt a játékos

 

Az öthetes játékban a játékosok ugyanazokkal a számokkal játszanak öt héten keresztül, ezért a számokról nem kapnak minden héten külön értesítést.

 

A játék menete

A játék időtartama alatt a játékosok a számok ismeretében követhetik a húzások eredményét.

Ezt a figyelést segíti az ügyfélkapu, ahol a számokat láthatja. Miután beírtuk a kihúzott nyerőszámokat, pirossal jelennek meg azok a számok, amelyeket kihúztak a megjátszott számok közül.

 

A játék befejezése

Amennyiben a játékos végképp be szeretné fejezni a Lottószerviz-zel való további játékot, ezt a bejelentést kizárólag írásban a szükséges adatok közlésével (név, regisztrációs szám) írásban kell megtennie.

 

A nyeremény elosztása

A megszerzett nyeremények 100 százalékban a játékosok között kerülnek elosztásra.

A játék befejeztével, (tehát az öthetes játék esetén az ötödik hetet követő héten, az egyhetes játék esetén az egy hét letelte után) a játékosok e-mailben, vagy postán értesítést kapnak a csoport nyereményéről, a rájuk eső nyereményrészről, és arról is, hogy milyen összeg van a nyereményszámlájukon.

Az elszámolások elismertnek tekinthetők abban az esetben, ha az elszámolás utáni két héten belül nem érkezik írásos ellenvetés. A határidő betartásának bizonyításakor az ellenvetést bejelentő levél, postai bélyegző dátuma mérvadó. A Lottószerviz Kft. minden elszámoláson felhívja a játékosok figyelmét arra, hogy az elszámolás elismertnek számít, amennyiben a megadott határidőn belül írásban nem érkezik ellenvetés.

A lottózók nyereményeit nyereményszámlán írjuk jóvá. Ezt a játékosok figyelemmel követhetik az ügyfélkapuban. A játékos nyereményszámláján szereplő nyeremény a játékossal történő előzetes egyeztetés után felhasználható a következő játékra. Csak teljes összeg számítható be, részösszeg nem.

 

Nyereség kifizetése

A kifizetés a játékos által megadott számlára átutalással, vagy annak hiányában egy, a játékos által megadott postacímre, csekkel történik. A nyeremény kifizetésének költsége a játékost terheli. 

Nem kézbesíthető nyeremények esetén a megbízott csak 200.000,-Ft feletti összeg esetében köteles egyszer, a játékos költségére lakcímellenőrzést végeztetni a lakcímnyilvántartás vagy a posta megkérdezése útján. A nyeremény kifizetésére való igény érvényét veszti, ha a nyeremény elszámolást, amelyet a Lottószerviz a játékos által megadott címre küld, a postázástól számított 6 hónapon belül a csoportos lottó szervezőjénél, a Lottószerviz Kft-nél írásban nem érvényesítik.

Ezen túl a csoport minden tagjának felhatalmazása van arra, hogy a megbízottal együttműködve érvényesítse csoportjának nyereményét a Szerencsejáték Zrt-vel szemben, és követelje e nyeremények kifizetését a Lottószerviznek.

Megbízottnak joga van megnevezni egy képviselőt, aki a csoportot a TV vagy lottó show-ban nyerés esetén képviseli. A játékos kijelenti, hogy egyetért azzal, hogy képviselőnek nevezhető harmadik személy is, aki nem a csoport tagja. Ez nem érintheti a Részvételi feltételekben meghatározott jogosultságot a nyeremények érvényesítésére.

 

Nagyobb nyeremények kifizetése a Szerencsejáték Zrt. kifizetési szabályai szerint történik http://www.szerencsejatek.hu/index.php?action=otos&art=szab Ennek alapján nagyobb nyereményt csak átutalással fizethetünk ki. Nyeremény esetén, amennyiben nem áll rendelkezésünkre a játékos számlaszáma, ez akadályozó tényező lehet a kifizetésnél.

A nyeremények összegzése és kifizetése a játék időtartamának letelte után egy héttel történik. (A nagyobb nyeremények esetén a sorsolás után 3 héttel). A megbízott érvényesíti a játékosok nyereményigényét a lottótársaságokkal szemben. E cél érdekében felhatalmazása van arra, hogy ismertesse a lottótársaságokkal a játékosok neveit, valamint arra, hogy minden szükséges intézkedést megtegyen a nyereményigény érvényesítése érdekében. A kisebb nyeremények kifizetését a Lottószerviz végzi a játékosoknak. A Lottószerviz átveszi a játékközösség nyereményeit, és elhelyezi az OTP 11711041-20953326 számú letéti számláján.

A játék folytatása

A játékos bejelentkezése nem kötelezi őt arra, hogy minden alkalommal, folyamatosan részt vegyen a játékban. A következő játékban való részvételi szándékát azzal jelöli, hogy határidőre befizeti a részvételi díjat. A játékosnak nem kell több alkalommal bejelentkeznie a játékba. Újbóli részvételi szándékát a befizetéssel jelöli. A játékosnak lehetősége van arra, hogy változtasson játékfajtát, részvételi arányt, stb. Ezért a befizetésen közölnie kell, hogy melyik játékban, hány résszel kíván részt venni.

 

Hírlevél

Háromféle hírlevél létezik a Lottószerviz Kft-nél. Az egyiket a bejelentkező játékosok kapják, hiszen értesülniük kell a csoportos lottózás aktuális eseményeiről, nyereményeiről, akcióiról. Ez a hírlevél együtt jár az adatbázisban való részvétellel.


A játékban nem résztvevő, de érdeklődő lottózás híveinek lehetőségük van hírlevélre való feliratkozásra. A hírlevélre feliratkozottaknak tájékoztatást küldünk a csoportos lottó szervezéséről, beszámolunk az elért eredményekről, variációkat küldünk, érdekes eseményekről tájékoztatunk. Az érdeklődőknek szóló hírlevélről le lehet iratkozni.

A harmadik hírlevél: Bárki feliratkozhat, aki e-mailben szeretne tájékoztatást kapni a kihúzott nyerőszámokról. A húzás után néhány órán belül megkapja a kihúzott nyerőszámokat.

 

2. Megjátszott számrendszerek

 

A Lottószerviz Kft állítja össze azokat a számvariációkat, amelyeket a csoportok nevében megjátszik. Az egyes játékosok adhatnak meg saját kedvenc számokat a rendezvényeken, vagy írásban, melyet a befizetési határidő előtt kell közölni a Lottószerviz Kft-vel. Ebben az esetben ezeket a kedvenc számokat a Lottószerviz Kft. beveheti a variációk közé.

 

3. Részvételi díj és részesedés

A részvételi díj a játék leírásánál és a jelentkezésnél feltüntetett összeg. A játékos a befizetés arányában vesz részt a játékban és részesedik a nyereményből. A játékosok egyszerre több csoportban és több játékban is részt vehetnek.  Amennyiben változik a részvételi díj, a Lottószerviz Kft írásban, hírlevél formájában felhívja erre a játékosok figyelmét, valamint a jelentkezési lapon feltünteti.

A részvételi díj a következőket tartalmazza:

-          a szelvények ára

-          a domain név, és tárhely díja

-          postaköltség

-          szolgáltatási díj

 

4. Nyereség elszámolás

A nyeremények 100 %-ban a játékosok között kerülnek elosztásra. Minden játék végén a játékosok megkapják a nyereség elszámolást. A játékos nyereménye a játékban való részesedés arányában oszlik el. A Lottószerviz Kft. által küldött elszámolás a játékos által elismertnek tekinthető, ha két héten belül nem érkezik írásbeli ellenvetés a játékos részéről. A határidő betartásának bizonyításakor az ellenvetést bejelentő e-mail, levél, postai bélyegző dátuma a mérvadó. A Lottószerviz Kft. minden nyeremény elszámoláson felhívja a játékos figyelmét arra, hogy az elszámolás elismertnek számít, ha amennyiben a megadott határidőn belül nem érkezik ellenvetés.

Nagyobb nyeremények kifizetése a Szerencsejáték Zrt. kifizetési szabályai szerint történik. Ennek alapján nagyobb nyereményt csak átutalással fizethető ki. Nagy nyeremény esetén a játékos saját érdekében közli a Lottószerviz Kft-vel a számlaszámát, amennyiben az addig nem volt ismert.

Nyeremények esetében a Lottószerviz által írásban eljuttatott igazolás a meghatározó.

Tárgynyeremények esetében annak napi Ft értékét (eladási ár) írjuk jóvá az érintett csoport tagjai javára.

 

5. Nyereménysorsolás

A Lottószerviz Kft. minden héten megpályázza a Szerencsejáték Zrt által szervezett sorsoláson való részvételt. Amennyiben sorsolásra kerül, az így szerzett nyereményt is felosztják a csoport tagjai között. A játékosok a Lottószerviz Kft. által megjátszott szelvényszámokkal külön nem pályázhatnak. Amennyiben ez mégis megtörtént, nyeremény esetén a Lottószerviz Kft adott csoport tagjait illeti meg a pénzösszeg, vagy a nyeremény összege.

6. Képviselet/ meghatalmazás

A Lottószerviz meghatalmazást kap arra, hogy az egyes játékosok nevében társasági szerződéseket hozzon létre a Magyar Hatályos Jogszabályok szerinti játékközösség alapítása céljából, a Szerencsejáték Rt. fogadóhelyein keresztül játékszerződést kössön a játékosok/csoportok számára és nevében, valamint hogy üzletszerzési szerződést kössön a csoportok és a Lottószerviz között.  

7. Megbízott/ 

A résztvevő megbízza a Lottószerviz Kft ügyvezetőjét, hogy az alább leírtak szerint megbízottként képviselje a játékközösséget.

A lottószelvényeket, a lottójáték elismervényeit, amelyek a csoport tulajdonává válnak, a Lottószerviz köteles 6 hónapig őrizni. A játékosnak, a Lottószerviz vezetőjével és/vagy a Megbízottal előzetesen időpontot egyeztetve betekintési joga van csoportja(i) elismervényeibe. A társasági cél elérése után (a játékban való részvétel) a csoport minden játék befejezése után feloszlik, és új csoport alakul.

8. Felelősség

A Lottószerviz szavatolja a csoportok és játékosok számára a szabályszerű üzletmenet megszervezését. A Lottószerviz felel minden olyan kárért, amelyet ő maga, törvényes képviselője vagy a bonyolításban dolgozó személy szándékosan vagy gondatlanságból okozott, amennyiben olyan lényeges kötelességet sértett meg, amely a szerződés természetéből következik. A felelősség közvetlen károkra korlátozódik, ezen felül a Lottószerviz nem felel a kárt okozó eseményekből következő közvetett vagy következményi kárért. A felelősség nem változik az emberéletben, testben vagy egészségben keletkezett kár esetében, amelyek a Lottószerviz gondatlanságból elkövetett kötelességmulasztásából, vagy a Lottószerviz képviselőjének vagy a bonyolításban dolgozó személynek szándékos vagy gondatlanságból elkövetett kötelességmulasztásából ered, valamint minden egyéb olyan kár esetében, amely a Lottószerviz durván gondatlan kötelességmulasztásának vagy a Lottószerviz képviselőjének vagy a bonyolításban dolgozó személynek szándékos vagy durván gondatlan kötelességmulasztásának eredménye.

 

9. Játéktitok/ adatvédelem 

A játékban való részvétel, a játékosok neve, címe és részesedése játéktitok hatálya alá esik. A Lottószerviz a játékban való minden résztvevőnek biztosítja a játéktitok betartását. Különösen a játékosok neveinek, címeinek és egy játékközösség tagjai részesedésének nyilvánosságra hozatala csak kifejezett írásos hozzájárulásukkal történik. A résztvevő tudomásul veszi, hogy adatait elektronikusan tárolják. Az adatokat a Lottószerviz Kft. más célokra nem használja fel. Eleget teszünk az adatvédelmi törvény előírásainak.

 

11. Záró rendelkezés 

A felek valamennyi jogviszonyára a Magyar Hatályos Jogszabályok joga érvényes.

45. játékhét
2015.11.07
383 Millió Ft
41,45,51,54,86
24. játékhét
2017.06.18
Millió Ft
5,14,17,36,37,39
24. játékhét
2017.06.14
Millió Ft
14,15,18,21,23,25,34
1,4,10,28,30,32,34
1. játékhét
2015.11.08
0 Millió Ft
+
Csatlakozzon hozzánk Facebookon!